רוני רוזנטל מרצה בפני תלמידי בית הספר נווה נאמן לקראת המבדקים לכיתת הספורט לשנת הלימודים הבאה

23456