הקבוצות

קבוצת הבוגרים:

ניתאי בן ברוך
תאריך לידה: 5.12.93
תפקיד: קבלן

גיא אביגדורוב
תאריך לידה: 4.4.81
תפקיד: אמצע

רון קראסו
תאריך לידה: 6.6.84
תפקיד: אמצע

יבגני דניסוב
תאריך לידה: 28.2.87
תפקיד: ליברו

יוחאי דדון
תאריך לידה: 27.2.85
תפקיד: אמצע

ג׳קי גפט
תאריך לידה: 31.12.85
תפקיד: קבלן

זיו גוטמן
תאריך לידה: 18.7.88
תפקיד: מצליב

איבן קולוביק
תאריך לידה: 7.4.86
תפקיד: מוסר

קווין אנטון פוייר
תאריך לידה: 11.10.90
תפקיד: קבלן

פדריקו קורנשטיין
תאריך לידה: 11.5.77
תפקיד: מוסר

אלי אפרתי
תפקיד: מצליב