הפיזיותרפיסט גדי טנא באימון למניעת פציעות עם בנות כיתה ט מחטיבת הראשונים