בנות תיכון מוסינזון בטורניר הכנה לקראת עונת המשחקים החדשה של ליגת התיכונים